Take back your soul & body

Att jag är en själ har varit en självklarhet sedan jag var liten, och den snabba tekniska och vinstdrivande världen var och är inget jag trivs med. Det känns smaklöst och oinspirerande.

Nu är det en vändpunkt i mänsklighetens historia och en möjlighet att säga stopp och pröva det andra sättet som jag kallar det, där människan som ljusvarelser får plats, där makt och pengar inte styr och där de inre kvalité hos var och en utvecklas för allas bästa.

För att nå dit krävs att bli medveten om den yttre värld vi har levt i, medvetet om sin plats där och börja skala av allt som inte platsar längre. Helt enkelt rensa, nollställa, och ge plats för den vi är menade att vara och ej en biprodukt av konsomptions drivande samhällen, där någon vinner på och livsnära sig på att du inte mår bra.

Bétina Marcolin

Lite om mig